Prosta delovna mesta

Zaradi povečanega obsega del zaposlimo:

 • kontrolorja kakovosti,
 • vodjo projektov – konstrukterja začetnika in
 • varilca 2.
 • Cleangrad_zaposluje_web_jan21

KONTROLOR KAKOVOSTI (m/ž)

Opis dela:

-        stalno izvajanje vhodne in izhodne kontrole v proizvodnji

-        zagotavljanje usklajenosti upravljanja s kakovostjo z EU in lokalno zakonodajo

-        vpeljava in izvajanje nadzora kakovosti pri dobaviteljih

-        skrb za reševanje reklamacij in poročanje o reklamacijah, ki se nanašajo na dobavljeno blago, dobavljene storitve, naš proizvodni proces in montažo na terenu;

-        priprava poročil o reklamacijah;

-        nadzor in zagotavljanje kakovosti projektov v izvajanju

-        skrb za varno in zdravo delovno okolje;

-        organizacija in izvedba tečajev varstva pri delu za vse zaposlene

-        nadzor nad sredstvi za varnost in zdravje pri delu ter nadzorovanje postopkov v zvezi s tem.

 

K prijavi vabimo kandidate, ki imajo veliko mero samostojnosti in samoiniciativnosti. Iščemo organizirano in za delo motivirano osebo.

Od kandidata pričakujemo:

-        VI. stopnjo izobrazbe tehnične smeri – strojništvo, gradbeništvo, lesarstvo

-        samostojnost pri opravljanju dela

-        dobro znanje angleškega in/ ali nemškega jezika

-        2 leti delovnih izkušenj.

Nudimo:

Ponujamo vam stabilno zaposlitev, urejene delovne pogoje in možnosti za strokovno izpopolnjevanje. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo 6 mesecev z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

VARILEC 2 (m/ž)

Opis dela:

-        opravljanje vseh del v proizvodnji pri varjenju polizdelkov in končnih izdelkov,

-        skrb za urejenost delovnega prostora.

K prijavi vabimo kandidate, ki imajo veliko mero samostojnosti in samoiniciativnosti. Iščemo organizirano in za delo motivirano osebo.

Od kandidata pričakujemo:

-        vsaj tri letno strokovno izobrazbo tehnične smeri,

-        certifikat za varjenje (MIG, TIG),

-        enoletne delovne izkušnje z varjenjem,

-        samoiniciativnost, samostojnost,

-        odgovornost do dela.

Nudimo:

Ponujamo vam stabilno zaposlitev, urejene delovne pogoje in možnosti za strokovno izpopolnjevanje. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

VODJA PROJEKTOV KONSTRUKTER – ZAČETNIK(m/ž)

Opis dela:

-        oblikovanje in pripravljanje manj zahtevnih načrtov proizvodnega programa, pripomočkov ter sestavnih delov po določenih specifikacijah

-        priprava detajlnega inženiringa za določeni projekt

-        nadziranje gradbišč, posvetovanje z investitorji in svetovanje glede konstrukcijskih vidikov

-        izvajanje vseh del tehnične in operativne priprave ter izvedbe projektov

-        izdelava delovnih nalogov in predaja v pripravo dela

-        zagotavljanje tehnične pomoči, povezane z načrtovanjem, konstruiranjem in modeliranjem proizvodnega programa

-        tehnična podpora prodaji – sodelovanje pri pripravi ponudb.

K prijavi vabimo kandidate, ki imajo veliko mero samostojnosti in samoiniciativnosti. Iščemo organizirano in za delo motivirano osebo.

Od kandidata pričakujemo:

-        VI. stopnjo izobrazbe tehnične smeri – strojništvo, gradbeništvo, lesarstvo

-        poznavanje programa Solid Works in Auto Cad

-        samostojnost pri opravljanju dela

-        sposobnost razumevanja tehnične dokumentacije

-        dobro znanje angleškega in/ ali nemškega jezika

-        1 leto delovnih izkušenj.

Nudimo:

Ponujamo vam stabilno zaposlitev, urejene delovne pogoje in možnosti za strokovno izpopolnjevanje. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo 6 mesecev z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Prijavo pošljite do 31. 1. 2021 na kadri@cleangrad.si ali po pošti na naslov Cleangrad d.o.o., Prešernova 29, Ljutomer. Več informacij na tel. št. (02)6209498.

Cleangrad nominiran za naj izvoznika leta in uvrščen med TOP 101 najuspešnejših srednjih podjetij.

V teh dneh je potekal izbor najboljšega slovenskega izvoznika. Cleangrad je bil med petimi finalisti na izboru.

Cleangrad_na_konferenci_slovenskih_izvoznikov
Podelitev priznanj najboljšim izvoznikom na
Brdu pri Kranju, 11. novembra letos

 

Izvozniki.si so skupaj s strokovno komisijo že šesto leto zapored izbrali najboljše izvozno podjetje v Sloveniji, ki svojo rast in uspeh na tujih trgih gradi na razvoju novih, inovativnih izdelkov, tesnem sodelovanju s kupci in distributerji, razvoju lastne blagovne znamke, vstopanju na nove trge in pridobivanju novih kupcev. Laskavi naziv je pripadel podjetju Dewesoft.

 

Revija Finance (priloga Manager) vsako leto naredi izbor 101 najuspešnejših srednjih podjetij v Sloveniji. Tudi letos je Cleangrad v tej elitni skupini.

Najboljša srednja podjetja (TOP 101) so v zadnjih petih letih podvojila prodajo, potrojila dobiček in zaposlila 2.300 novih delavcev. Ponosni smo, da smo v tej elitni skupini tudi mi!

Poglej celotno lestvico TOP 101 najuspešnejših podjetij >> 

 

R A Z P I S o dodelitvi kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021

Družba Cleangrad d.o.o. razpisuje pet kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2020/2021 in sicer:

 • tri štipendije za dijake tehnične smeri (gradbeništvo, strojništvo, lesarstvo) ter
 • dve štipendiji za študente tehnične smeri (gradbeništvo, strojništvo, lesarstvo).

kadrovske štipendije

Pravico do štipendije lahko uveljavijo dijaki, študenti ali udeleženci izobraževanja odraslih (v nadaljevanju: štipendist), če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so vpisani v program ustrezne smeri,
 • da so državljani Republike Slovenije ali EU,
 • da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje,nimajo statusa samostojnega podjetnika in nimajo druge kadrovske štipendije v Republiki Sloveniji ter
 • se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili delovno razmerje v družbi za najmanj toliko časa, kot je trajalo štipendijsko razmerje.

Pri podeljevanju štipendij se upošteva:

 • učni uspeh v zadnjem šolskem/študijskem letu,
 • število doseženih točk na maturi, če se vlaga prošnja za štipendijo za prvi letnik in
 • zaposlitev starša v družbi.

Prijavi na razpis kadrovske štipendije mora vlagatelj priložiti:

 • dokazilo o vpisu v tekoče študijsko leto,
 • dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja,
 • potrdilo o številu doseženih točk na maturi, če vlagatelj vlaga prošnjo za štipendijo za prvi letnik študija;
 • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije ali EU,
 • potrdilo o stalnem prebivališču,
 • življenjepis,
 • izjavo, da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, nima statusa samostojnega podjetnika in nima druge kadrovske štipendije v Republiki Sloveniji.

Vlagatelji morajo svoje vloge za pridobitev štipendije vložiti najkasneje do 15. 10. 2020 po pošti na naslov Cleangrad d.o.o., Prešernova ulica 29, 9240 Ljutomer ali po elektronski pošti kadri@cleangrad.si.
Za več informacij pokličite na 02 620 94 98 ali pišite na kadri@cleangrad.si.

Zaposlimo varnostnega koordinatorja

Zaradi izjemno povečanega obsega del, v svoje vrste vabimo novega sodelavca na delovno mesto VARNOSTNI KOORDINATOR (m/ž)

 

Opis dela:

-        usklajevanje ukrepov za varstvo in zdravje pri delu na gradbišču z naročnikom ter usklajevanje zahtevane dokumentacije z naročnikom,

-        vodenje in nadzor gradbiščne mape,

-        opravljanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo,

-        zagotavljanje izvajanje varnosti in zdravja pri delu po smernicah ISO 9001, SCC**,

-        izvajanje in nadzor vstopnih izpitov za vstop v farmacevtska podjetja.

 

 

K prijavi vabimo kandidate, ki imajo veliko mero samostojnosti in samoiniciativnosti. Iščemo organizirano in za delo motivirano osebo.

 

Od kandidata pričakujemo:

-        VI/2. stopnjo izobrazbe naravoslovno-tehničnega področja,

-        delovne izkušnje 24 mesecev na podobnem delovnem mestu,

-        poznavanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu,

-        vodstvene in organizacijske sposobnosti,

-        sposobnost razumevanja tehnične dokumentacije,

-        dobro znanje angleškega ali nemškega jezika,

-        pripravljenost za opravljanje strokovnega izpita iz varstva pri delu,

-        zaželeno je osnovno poznavanje GMP standardov.

 

Nudimo:

 

Ponujamo vam stabilno zaposlitev, urejene delovne pogoje in možnosti za strokovno izpopolnjevanje. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Vaše prijave z življenjepisom sprejemamo po pošti na naslov Cleangrad d.o.o., Prešernova ulica 29, 9240 Ljutomer ali na elektronski naslov kadri@cleangrad.si do 20.05.2020.

ZAPOSLIMO

Zaradi izjemno povečanega obsega del v svoje vrste vabimo več novih sodelavcev, in sicer:


1/ VODJA
PROIZVODNJE PE OPREMA (m/ž)

Opis dela:

-         vodenje proizvodnje v skladu s planom dela,

-         načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih proizvodnih in operativnih dejavnosti

-         kontroliranje stroškov in porabe materiala

-         zagotavljanje proizvodnje po smernicah ISO 9001

-         kontroliranje stroškov in porabe materiala.

K prijavi vabimo kandidate, ki imajo veliko mero samostojnosti in samoiniciativnosti. Iščemo organizirano in za delo motivirano osebo.

Od kandidata pričakujemo:

-        V. ,VI. ali VII. stopnjo izobrazbe tehnične smeri

-        vodstvene in organizacijske sposobnosti,

-        sposobnost razumevanja tehnične dokumentacije,

-        občutek dela z ljudmi.

Nudimo:

Ponujamo vam stabilno zaposlitev, urejene delovne pogoje in možnosti za strokovno izpopolnjevanje. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

 

2/ VODJA PROJEKTOV (m/ž)

Opis dela:

-         priprava detajlnega inženiringa za projekte,

-         oblikovanje čistih prostorov,

-         priprava podrobnih risb in načrtov,

-         samostojno nadziranje gradbišč,

-         nadziranje in izvajanje projektov,

-         priprava delovnih nalogov in predaja projektov v pripravo dela.

K prijavi vabimo kandidate, ki imajo veliko mero samostojnosti in samoiniciativnosti. Iščemo organizirano in za delo motivirano osebo.

Od kandidata pričakujemo:

-        VI. – VII. Stopnjo izobrazbe tehnične smeri – strojništvo, gradbeništvo,

-        sposobnost vodenja projektov,

-        sposobnost razumevanja tehnične dokumentacije,

-        dobro znanje angleškega ali nemškega jezika,

-        poznavanje računalniških orodij Auto Cad in Rewit.

Nudimo:

Ponujamo vam stabilno zaposlitev, urejene delovne pogoje in možnosti za strokovno izpopolnjevanje. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

 

 

3/ KALKULANT(m/ž)

Opis dela:

-         izračunavanje količine, kakovosti in vrste reprodukcijskega materiala,

-         pripravljanje in sodelovanje pri pripravi planov nabave,

-         zagotavljanje časovne in količinske usklajenosti zalog reprodukcijskega materiala z zahtevami proizvodnega procesa,

-         pripravljanje in sodelovanje pri pripravi operativnih proizvodnih planov,

-         izdelava obračunov,

-         preverjanje zalog, organizacija dostave,

-         izračunavanje proizvodnih stroškov.

K prijavi vabimo kandidate, ki imajo veliko mero samostojnosti in samoiniciativnosti. Iščemo organizirano in za delo motivirano osebo.

Od kandidata pričakujemo:

-        V. stopnjo izobrazbe tehnične ali splošne smeri,

-        vestnost, natančnost, samostojnost, fleksibilnost,

-        komunikativnost,

-        osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika.

Nudimo:

Ponujamo vam stabilno zaposlitev, urejene delovne pogoje in možnosti za strokovno izpopolnjevanje. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

 

4/ VARILEC (m/ž)

Opis dela:

-         opravljanje vseh del v proizvodnji pri varjenju polizdelkov in končnih izdelkov,

-         skrb za urejenost delovnega prostora.

K prijavi vabimo kandidate, ki imajo veliko mero samostojnosti in samoiniciativnosti. Iščemo organizirano in za delo motivirano osebo.

Od kandidata pričakujemo:

-        vsaj tri letno strokovno izobrazbo tehnične smeri,

-        certifikat za varjenje (TIG),

-        enoletne delovne izkušnje z varjenjem,

-        samoiniciativnost, samostojnost,

-        odgovornost do dela.

Nudimo:

Ponujamo vam stabilno zaposlitev, urejene delovne pogoje in možnosti za strokovno izpopolnjevanje. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

 

5/ PROIZVODNI DELAVEC – SESTAVA (m/ž)

Opis dela:

 • samostojno opravljanje vseh del pri sestavi proizvodov,
 • upravljanje s stroji v proizvodnji.

K prijavi vabimo kandidate, ki poznajo proizvodne procese in materiale, imajo veliko mero samostojnosti in samoiniciativnosti. Iščemo organizirano in za delo motivirano osebo.

Od kandidata pričakujemo:

 • IV.-V. stopnjo izobrazbo tehnične smeri – strojništvo, mizarstvo, elektro,
 • razumevanje tehnične dokumentacije,
 • osnovno znanje vsaj enega tujih jezikov,
 • vozniški izpit »B« kategorije.

Nudimo:

Ponujamo vam stabilno zaposlitev, urejene delovne pogoje in možnosti za strokovno izpopolnjevanje. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

 

6/ POMOŽNI DELAVEC V SKLADIŠČU (m/ž)

Opis dela:

-         pomoč pri pripravi blaga za odpremo,

-         pomoč pri prevzemu blaga v skladišče,

-         preverjanje količin,

-         razvoz, dostava polizdelkov dobaviteljem,

-         vzdrževanje službenih vozil.

K prijavi vabimo kandidate, ki imajo veliko mero samostojnosti in samoiniciativnosti. Iščemo organizirano in za delo motivirano osebo.

Od kandidata pričakujemo:

-        vsaj osnovnošolsko izobrazbo,

-        pripravljenost za opravljanje izpita za viličarja,

-        samoiniciativnost, samostojnost,

-        odgovornost do dela.

Nudimo:

Ponujamo vam stabilno zaposlitev, urejene delovne pogoje in možnosti za strokovno izpopolnjevanje. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 6 mesecev, s poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Vaše prijave z življenjepisom sprejemamo po pošti na naslov Cleangrad d.o.o., Prešernova ulica 29, 9240 Ljutomer ali na elektronski naslov kadri@cleangrad.si do 10. maja 2020. Za več informacij pokličite na (02) 620 94 98  ali pišite na kadri@cleangrad.si.

Cleangrad v novo leto zakorakal s tremi nagradami

Cleangrad je tik pred koncem lanskega leta prejel tri nagrade, in sicer: zlati znak za kakovost, platinasto boniteto in nagrado za varno delo.

Zlati znak kakovosti je Cleangrad prejel s strani Pomurskega društva za kakovost na 25. letni konferenci kakovosti. Prejeta nagrada je dokaz, da Cleangrad uresničuje kakovost v praksi ter z razvojem stremi h kakovostnemu delovanju.

Kraftart Z6 TK-69

Platinasto bonitetno oceno smo prejeli od mednarodne organizacije Bisnode. Bisnode certifikat bonitetne odličnosti je v poslovnem svetu sprejeta izkaznica nadpovprečne kakovosti poslovanja podjetja.

Nagrado za 500.000 ur varnega dela na projektu so Cleangradovi zaposleni prejeli s strani nizozemskega poslovnega partnerja MSD Animal Health in PM Group.

Cleangrad na lestvici TOP 101 najuspešnejših srednjih podjetij

Revija Finance (priloga Manager) vsako leto naredi izbor 101 najuspešnejših srednjih podjetij v Sloveniji. Letos se je v to elito uvrstilo tudi podjetje Cleangrad.

Najboljša srednja podjetja (TOP 101) so v petih letih (2013 – 2018) podvojila prodajo, potrojila dobiček in zaposlila 2.200 novih delavcev.

Ponosni smo, da smo letos v tej elitni skupini tudi mi!

Poglej celotno lestvico TOP 101 najuspešnejših podjetij >>

Direktor Cleangrada na naslovnici priloge uglednih avstrijskih poslovnih medijev

Tokratna naslovna zgodba priloge uglednih avstrijskih poslovnih medijev “Slowenien lädt ein!” je intervju z direktorjem Cleangrada. Beseda je tekla o načrtovanju in izgradnji čistih prostorov, tržnih priložnostih na avstrijskem trgu, pomembnosti čistih prostorov za zdravje vseh ljudi ter strogih standardih in predpisih, ki veljajo na tem področju.

Preberi intervju >>

Slo_lädt_ein_okt18

Zaposlimo prodajnega inženirja

Izbrano

Zaposlimo prodajnega inženirja (m/ž) za obdelavo povpraševanj in pripravo ponudb, naročil in kalkulacij.

Pričakujemo:
motiviranega, komunikativnega in fleksibilnega sodelavca/-ko z znanjem angleškega jezika (znanje nemščine in drugih tujih jezikov predstavlja prednost), visokošolsko izobrazbo iz področja tehnike (gradbeništvo, strojništvo, lesarstvo) ali ekonomije. Delovne izkušnje v prodaji so zaželene.

Ponujamo:
delo v urejenem delovnem okolju, v podjetju z odlično boniteto in 15-letnimi izkušnjami na trgih širom po Evropi, dobro delovno klimo, zaposlitev za polni delovni čas (sprva za določen delovni čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas).

Vaše prijave pričakujemo do 16. 3. 2018 na e-naslov kadri@cleangrad.si. Kontaktna oseba za več informacij je ga. Snežana Bokan Kuprivec (T: 02 620 94 98).

Cleangradovi zaposleni prejeli nagrado za najboljše inovatorje v regiji

Cleangrad je letos na Razpis za inovacije GZS Pomurske gospodarske zbornice za leto 2017 prijavil nov izdelek,  GMP protipožarno okno C-box-FRW-EI 60, ki so ga razvili Cleangradovi zaposleni Kornelija Zupančič, Anton Krajnc in Božidar Rubin. Gre za pomembno novost v prodajnem asortimentu Cleangradovih izdelkov, s katero  po eni strani lahko zadostimo potrebam pri validaciji in kvalifikaciji čistih prostorov ter pridobitvi uporabnega dovoljenja z vidika požarne varnosti, po drugi strani pa inovacija prinaša boljše pogoje z vidika varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti  zaposlenih v farmacevtski industriji. S protipožarnim oknom C-box-FRW-EI 60 smo uspešno prestali testiranje na Zavodu za gradbeništvo Slovenije in konec meseca aprila 2017 prejeli ustrezen certifikat.

Med najboljšimi inovatorji  v Pomurski regiji so tako letos tudi zaposleni Cleangrada – Kornelija Zupančič, Anton Krajnc in Božidar Rubin – katerim gredo zasluge za razvoj GMP protipožarnega okna C-box-FRW-EI 60. Inovatorji so konec novembra na 23. letni konferenci Pomurskega društva za kakovost prejeli srebrno priznanje za inovacijo.

 

nagrada_inovacije