Vizija in poslanstvo podjetja

Vizija

Z razvojnimi individualnimi rešitvami po meri strank ter profesionalnim vodenjem projektov želimo postati VODILNI ponudnik čistih prostorov V KAKOVOSTI na področju Evrope in Bližnjega vzhoda.

Poslanstvo

Z izbiro najboljših materialov, natančno izdelavo ter kakovostno vgradnjo in finalizacijo čistih prostorov pomembno prispevamo k zdravju sedanjih in bodočih generacij.

 

Planiramo, projektiramo, instaliramo in validiramo čiste prostore, tako da lahko ponudimo celovite ponudbe in rešitve.Področje delovanja Cleangrad obsega celovito izvedbo projektov na naslednjih strateških področjih:

  • Farmacevtska proizvodna podjetja;
  • laboratoriji;
  • mikroelektronska podjetja;
  • sterilne proizvodnje;
  • operacijske sobe in bolnice;
  • prehrambena industrija.

Cleangradove čiste sobe ustrezajo vsem glavnim internacionalnim standardom:

Prav tako so validirane v skladu s temi standardi.

Vrednote

  • Kakovost izdelkov in storitev;
  • inovativnost, razvoj in tehnična odličnost;
  • zadovoljstvo zaposlenih;
  • zadovoljstvo strank.